zman-haifa-logo.jpg

2023-3.jpg

המגזין הנוכחי

מגזין מס. 281 - מרץ 2023

  שלומי לוי
  צפורה מימון

הולדת ספרי  
סוגיית מבנה הפקולטה לאווירונוטיקה  

.

מגזין מס. 280 - פברואר 2023

  יוסי מייטיס / שושי רוזנבאום
  נפתלי הלל

הפינגווין הנהרייני מקפל כנפיו  
פארק סיגולדה בלטביה  

.

מגזין מס. 279 - ינואר 2023

  שרי צברי
  נפתלי הלל

הפלאפל הכי טעים בעולם  
גורי וכותאייסי