zman-haifa-logo.jpg.w180h172.jpg

Home
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2013-3.jpg

מגזין מס. 173 - דצמבר 2013

  צפורה מימון 
  ציפי סגל 
  חלוצה גליק  
המסע לגבוזדייץ
פרס שטרוק
גיל החידלון - מתוך סדרת פנינת הבריאות

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 172 - נובמבר 2013

 עליזה שקולניק
 נעמי בק / יעל סמואל
 יוסף שחורי
 מינה בלומן
 
שירה בשולי האש - פסטיבל "שער" לשירה , הרחבה מתוך הסרט חג החגים
גינון קהילתי - מתוך הסרט לכבוד "כנס פעילי הרווחה תשע"ג" י
רח' בודנביימר - סדרת הכר את רחובות עירך
המסע הגימלאים לסרדיניה - טיולי מיל"ב

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 171 - אוקטובר 2013

  צפורה מימון
  נעמי בק
  יוסף שחורי
הרכבת לירושלים
מכלול אוכלוסיה משולב לשעת חירום
שדרות יצחק

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 170 - ספטמבר 2013

 צפורה מימון
 נעמי בק
 גאולה קנו
 יוסף שחורי
תם עידן 
מחול לנוער - פועלו של אבי דגול 
סרט למירי 
ברנדיס - סדרת הכר את רחובות עירך 

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 169 - אוגוסט 2013

 שושי רוזנבאום / אבי בינדר
 יוסף שחורי
 ציפי אילן
גן ה-44 
ששים שנה למכללת גורדון 
אשת חיל - בביצוע רהמקהלה הקאמרית חיפה 

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 168 - יולי 2013

 סילוויה ליף
 יוסף שחורי
 אבי גור
 צפורה מימון
 מינה בלומן
טווינה וסוגוק - רפואה משלימה י 
רחוב קומוי  - סדרת הכר את רחובות עירך חיפה 
טכס הענקת מלגות קרן ע"ש מיכל ונחום חת 
נהריים - מתוך פרויקט "דיוקן מקומי" י 
יום בחייה של בובנאית - מתוך פרויקט "דיוקן מקומי" י 

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 167 - יוני 2013

א, אירועי הפתיחה
ב, פסטיבל "שאר" לשירה
ג, האומנות הפלסטית בואדי
ד, פסטיבל "זז" למייצגים
ה, חגיגת החורף
המגזין כולו מוקדש לסרטה של עליזה שקולניק    
חג החגים - פנים רבות לו   

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 166 - מאי 2013

 נעמי בק
 מיכל יהלום
 יוסף שחורי
 חלוצה גליק
סיפור הלהקה - במצלמתו של זאב שטרנברג - פרק ב' מסדרת סיפורו של מחול 
שי לילדינו - תערוכה במשכן לאומנות 
שדרות הציונות
- סדרת הכר את רחובות עירך חיפה 
הכבד - סדרת פנינת הבריאות 

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 165 - אפריל 2013

 נעמי בק
 צפורה מימון
 נעמי בק
ריקודי העם בצפון - פרק א' מסדרת סיפורו של מחול  
ילדי נהריים - פרק א' מסדרת איפה הייתי ביום קום המדינה  
רכבת הילדים - עדותה של יהודית ברוש  

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 164 - מרץ 2013

 נעמי בק
 צפורה מימון
 ליאנה בן-יצחק
 חלוצה גליק
המרכז הבין תחומי - באוניברסיטת חיפה 
מאה שנים למבנה הטכניון בהדר 
Double Vision תערוכה לאמנות יפנית 
שפעת -
סדרת פנינת הבריאות 

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 163 - פברואר 2013

 צפורה מימון
 גאולה קנו
 יוסף שחורי
המבנים היפים של חיפה 
החיים כמשחק 
מצפור ללא נוף 

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 162 - ינואר 2013

 ליאנה בן-יצחק
 יוסף שחורי
 שושי רוזנבאום
 חלוצה גליק
אוצרות בראש ההר 
תולדות הראינוע בישראל ובחיפה 
פעילות בשושנת הכרמל 
 אוסטופורוזיס / דלול העצם - סדרת פנינת הבריאות