zman-haifa-logo.jpg.w180h172.jpg

Home
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2012-3.jpg

מגזין מס. 161 - דצמבר 2012

  נעמי בק
  נעמי בק
  נעמי בק
  חנה קרן
 
מי אתה השיח פאדל מנסור ? י  
פרויקט תעסוקה בואדי נסנאס 
מצבה ליהדות גליציה 
  אומנות פלסטית וחזותית
- האמן יוסף שאלתיאל 

.

מגזין מס. 160 - נובמבר 2012

  צפורה מימון
  יוסף שחורי
  חלוצה גליק
  יוסף שחורי
אלטנוילנד 110 שנים אחרי 
מצדה על הכרמל 
אלרגיה
 - סדרת פנינת הבריאות 
רח' קיש
  - סדרת הכר את רחובות עירך 

.

מגזין מס. 159 - אוקטובר 2012

  בתיה לוברמן / רחל מרבך
  נעמי בק
  יוסף שחורי
  חלוצה גליק
  נעמי בק
הגינה האקולוגית של קהילת בת גלים  
טובים השניים
 -  פועלה של אילנה טובים  
רח' זיסו  - סדרת הכר את רחובות עירך  
אוזניים  -  סדרת פנינת הבריאות  
תערכות גמר לחוג לציור
מועדון שושנת הכרמל  

.

מגזין מס. 158 - ספטמבר 2012

  נעמי בק
  גאולה קנו
פגישה עם הסופר דוד גוטמן  
אור בקצה החשכה
-  שיקום עיוורים  

.

מגזין מס. 157 - אוגוסט 2012

  יוסף שחורי
  אירן פרץ
  נעמי בק
  יוסף שחורי
  חלוצה גליק
טכס החנה 
מעגל הקשבה 
ישראל חופשית 
רח' חסן שוקרי
  - סדרת הכר את רחובות עירך 
עיניים
  - סדרת פנינת הבריאות 

.

מגזין מס. 156 - יולי 2012

 עליזה שקולניק
 נעמי בק
 יוסף שחורי
הבית שלנו מול הים 
בעיר ההריגה
- מונולוג יחיד של זהר וקסלר 
רח' חסן שוכרי  - סדרת הכר את רחובות עירך 

.

מגזין מס. 155 - יוני 2012

 אבי בינדר  /  יעל סמואל
 מינה בלומן-חילים
נצחון הרוח על מגבלות הגוף 
רחוב הניצולים 

.

מגזין מס. 154 - מאי 2012

 נעמי בק
 גאולה קנו
 יוסף שחורי
 חלוצה גליק
הוכרה לשונית רייטר 
שורשים חיים בקרית חיים 
ברוולד
  - סדרת הכר את רחובות עירך 
צינטור לב  
- סדרת פנינת הבריאות 

.

מגזין מס. 153 - אפריל 2012

 ציפי אילן
 מינה בלומן
 יוסף שחורי
פתרון תעלומת קברו של יוסף קוחן 
  סבון קדושים 
רח' ולנברג  - סדרת הכר את רחובות עירך 

.

מגזין מס. 152 - מרץ 2012

 שושי רוזנבאום
 ליאנה בן-יצחק
 יוסף שחורי
 צפורה מימון
 חלוצה גליק
נוער חוקר ימים 
יוצרים בגלריה אחת 
רח' איצקוביטש  - סדרת הכר את רחובות עירך 
בעקבות ספריה של יהודית קציר 
סרטן מעי הגס - סדרת פנינת הבריאות 

 
 

מגזין מס. 151 - פברואר 2012

  צפורה מימון
  אבי בינדר
  יוסף שחורי
  ליאנה בן-יצחק
  חלוצה גליק
שחרור חיפה - מלה"ע הראשונה 
מנגנים מהלב - נגני רחוב 
ארלוזורוב - סדרת הכר את רחובות עירך 
הציור הוא תמצית חיי הציירת שושנה פינקלשטיין 
סוכרת - סדרת פנינת הבריאות 

 
 

מגזין מס. 150 - ינואר 2012

 נעמי בק / יעל סמואל  
 חלוצה גליק
כנס פעילי הרווחה בחיפה 
לחץ דם
- סדרת פנינת הבריאות