Home
Zman Haifa

ארכיון זמן אישי מחיפה

דצ
נוב
אוק
ספט
אוג
יולי
יוני
מאי
אפר
מרץ
פב
ינר
 
                     
2012
2013
(12)
2014
(24)
2015
(29)
(05)
2016
2017
(56)
(29)
(38)
2018
(38)
(09)
(48)
2019
(47)
(11)
(46)
(57)
2020
2021
(48)
(34)
2022
(71)
(34)
(96)
2022

מגזין מס. 112
מלחמת השחרור בחיפה
צפורה מימון

המגזין הפעם עוסק באירועים שארעו בחיפה לקראת סיומו של המנדט הבריטי בארץ ישראל, והקמתה של מדינת ישראל. הכתבה הראשונה עוסקת בנרטיב, בסיפור שמספרים לעצמם תושבי חיפה על האירועים ההיסטוריים, וישנו יותר מסיפור אחד: הסיפור היהודי והסיפור הערבי. הנרטיב של שתי הקבוצות קיבל ביטוי בעבודות אמנות ותערוכות שונות. בכתבה השניה נשמע תיאור היסטורי של ההתרחשויות כפי שסופרו בשיחה עם החוקר יגאל גרייבר.
  אוגוסט 2023


זמני שידור חדשים
  
  יום שני 11:00
יום חמישי  15:30
 
ערוץ 98 - הערוץ הקהילתי

דרכי תקשורת
 
רכזת קבוצה
עליזה שקולניק
 

אשת תקשורת
שושי רוזנבאום