Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

2018--3.jpg

המגזין הנוכחי

מגזין מס. 237 - יוני 2019

  שושי רוזנבאום
  אקי פלקסר / קובי גונן
  נפתלי הלל

אסון ילדי אוסלו תש"ט  
שוק הפשפשים בחיפה  
תערוכת הציורים נפש בריאה בגוף בריא  

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 236 - מאי 2019

  צפורה מימון
  חלוצה גליק
  נפתלי הלל

ערוץ נחל הגיבורים  
חוסר-פוריות  
זוג האמנים לייזרוביץ  

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 235 - אפריל 2019

  אבי בינדר
  ברוך ליבמן

הזכות לשחק  
מקורות האנרגיה בגלבוע  

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 234 - מרץ 2019

  מינה בלומן-חילים
  חיים רז
  נפתלי הלל

אושר  
טל - חביבת צבי הים בבת גלים  
תערוכת הקריקטורות הבין-לאומית  

black_line_menu.jpg

מגזין מיוחד - פברואר 2019

  חלוצה גליק

תודה לך תמר

black_line_menu.jpg

מגזין מס. 233 - ינואר 2019

  ברוך ליבמן
  נעמי בק
  חיים רז
  נפתלי הלל

אורזים ת'משכן  
מי אתה השייח מנסור  
דרך נוף כרמל  
חוג תנ"ך למבוגרים בהדרכתו של עמנואל דואק  

black_line_menu.jpg

go to "MILAV" information page