Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

סיור בשפלת יהודה
כתבתם של יהודית יחזקאלי ויגאל יחזקאלי

באגודת עיתונאי חיפה והצפון ממשיכים לטייל, והפעם לשפלת יהודה
ינואר 2010
 
כתבה נוספת

go to "MILAV" information page