Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

יומן מלחמה - החיים בחיפה - סרטה של יהודית יחזקאלי

לאורך ימי הלחימה בצפון, התנדבה כתבתנו יהודית יחזקאלי בבתי חולים ומוסדות לילדים בהם הפעילה תיאטרון בובות. סרט זה הוא תיעוד אישי שלה של החיים בצפון בצל הטילים 
אוגוסט 2006
 
הכתבה נערכה בימי הלחימה ויצאה לשידור לפני הפסקת האש

go to "MILAV" information page