Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

דרושה : כלה
 
 
סרטה של ציפי אילן - 2003
 
זוכה מקום ראשון בקטגוריה סרט עלילתי
 תחרות ותיקים יוצרים קולנוע
גימליאדה הישראלית ה-3
 
זהו סיפורה של אמא פולניה - על כל התכונות הנקשרות בתרבות שלנו  לדמות כזאת, שלא מסתדרת עם העובדה שבנה בן השלושים עדיין  רווק. היא מנסה בכל כחה למצוא לו כלה מתאימה. כל המשתתפים בסרט הם שחקנים חובבים

 

 

go to "MILAV" information page