Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

והיגדת - דור לדור יביא אומר
כתבותיה של יהודית יחזקאלי

סיפורה של מידנת ישראל הוא סיפורו של כל אחד מאיתנו. סיפור אישי או משפחתי
 
כולנו השתתפנו באירועים היסטוריים שעברו על עם-ישראל בדורות
האחרונים, בכל רחבי העולם
 
יש שפעלו בארץ ויש שפעלו בגולה
ביום העצמאות, זה הזמן לספר את הסיפורים האישיים
ולהעבירם מדור לדור כדי לזכור
לזכור ולא לשכוח
 

יהודית יחזקאלי

תקציר מתוך המופע של להקת "הכרמלים" (שהופק במיוחד עבור  הגימלאידה 2007 בחיפה) "והיגדת דור לדור יביא אומר" המצדיע לדור תש"ח שלחם ועיצב מדינה. במופע משולבים חמישה סרטונים, בהם סבים וסבתות מספרים לנכדיהם על הקרבות שהתרחשו בחיפה במלחמת השחרור
 
אוקטובר 2007 

go to "MILAV" information page