Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

שביל ראש כרמל  כתבתה של צפורה מימון

Tsipora Maimon - THE CABES ACROSS THE WADI

בין מנזר הכרמליטים בראש כרמל ובין מערת אליהו המצוייה למרגלות ההר ישנו שביל נופי שלא רבים מכירים. שביל זה  נזכר בספרה של חברתנו לצוות, צפורה מימון "במערות שמעבר לואדי", אתם מוזמנים להצטרף לסיור שלנו ,אחר כך לבחור יום יפה ולרדת בהר בעצמכם עם הילדים ונכדים
ינואר 2010

go to "MILAV" information page