Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

מבצר ראש מיה  כתבתה של צפורה מימון

האם ידעתם, יש מצודה צלבנית בחיפה ? מה אנחנו יןדעים על עלייה ? למה אנחנו לא מבקרים בה ? מה צריך לעשות כדי הנוכל לבקר ולהנות ממנה
מאי 2009

go to "MILAV" information page