Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

י "חזון אדם" של בי"ח רמב"ם
כתבתה של ציפי אילן

אריה ברקוביץ', מנהל אגף הבינוי של ביה"ח רמב"ם, לקח אותנו לסיור מודרך בו הציג לנו את מה שנקרא "חזון אדם" של בית החולים, ובראשן, תוכניות הבניה הנרחבות
אפריל 2011
  
כתבות קשורות

Haifa Beach Promenade

פתיחתו של החניון החדש מתחת לבית חולים, תפנה את החניונים הקיימים בחוף השקט, ובכך תתאפשר פיתוחה של חזית החוף ותחילתה של
 
כתבתה של ציפי אילן

go to "MILAV" information page