Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

הפגנה בגן האם  כליפ של ציפי אילן

כ-400 איש השתתפו בעצרת המחאה כנגד המפעלים והחומרים המסוכנים במפרץ חיפה שהתקיימה ב- 31.12.2010 בגן האם בחיפה. המפגינים מחו על התייחסות הרשויות וטיפולן בסיכונים הסביבתיים החמורים האורבים לתושבי חיפה והמפרץ
___________
 
מצורפת כאן גם כתבה מקיפה משנת 2007 על מזהמי האוויר בחיפה, והתכוניות העתידיות לשפר את רמת איכות האוויר בעיר

go to "MILAV" information page