Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

מגזין זמן חיפה מהחודש הקודם

מגזין 218 - אוקטובר 2017

פסיפס ענק על קיר המקלט
כתבתה של  עליזה שקולניק

סיפורו של בית האבן
כתבתן של בתיה לוברמן / רחל מרבך
 
בית גלים 4 ארט
כתבתן של רחל מרבך / בתיה לוברמן / עליזה שקולניק
 

orange-line-copy.jpg

לצפייה במגזינים הקודמים לשנת  2017   לחץ כאן   י

go to "MILAV" information page