Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

סוגיית הפולינום - כתבתה של ציפי אילן

הפולינום הוא מתחם ענק שחיל הים עומד להקים צפונית לשובר הגלים בנמל חיפה, אז מדוע הוא מעורר עימות כ"כ חריף בין משרד הבטחון לעיריה
פברואר 2009

Futre plans for the Bahad Navy Beach

כתבות קשורות
סדרת כתבות המרינה - המאבק, ההכרעה, ותוכניות העתיד למרינה בחיפה

go to "MILAV" information page