Make your own free website on Tripod.com


our-logo.jpg
ארכיון זמן אישי מחיפה

דצ
נוב
אוק
ספט
אוג
יולי
יוני
מאי
אפר
מרץ
פב
ינר
 
                     
2012
2013
(12)
2014
(24)
2015
(29)
(05)
2016
2017
(56)
(29)
(38)
2018
     
(09)
(48)
2019

מגזין מס. 34

ככל שאדם יכול לעמוד - עמדנו

סרטה של
צפורה מימון

סיפור גבורתם של לוחמי הקרבות בקיבוץ יד מרדכי במלחמת השחרור באייר תש"ח, שעמידתם מול האויב עכבה את הצבא המצרי הפולש ושינתה את מהלך המלחמה

אוקטובר 2015


זמני שידור חדשים
  
  יום שני 11:00
יום חמישי  15:30
 
ערוץ 98 - הערוץ הקהילתי

98-nativ.jpg

דרכי תקשורת
 
רכזת קבוצה
עליזה שקולניק
 

אשת תקשורת
מינה בלומן