Make your own free website on Tripod.com

עושים טלוויזיה  - עם זמן חיפה 2003

כתבתה של נעמי בק על פעילי התקשורת הקהילתית, זמן חיפה
2003

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית