Make your own free website on Tripod.com

כח י.ע.ל. - יד עזר לחולה

כח יע"ל - יד עזר לחולה - פועל למעלה מ-50 שנה בבית חולים רמב"ם בחיפה. ובראשותו הגב' חנה ביקל
פברואר 2010

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית