Make your own free website on Tripod.com

אלימות כלפי נשים

האם הכתובת תמיד נמצאת על הקיר ? אלו שני סיפורים שונים על שתי נשים שסבלו מבני זוג אלימים. האחת ברחה בזמן.... י
כתבתן של נעמי בק ו-אביבה שורצשילד פברואר 2005

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית