Make your own free website on Tripod.com

גיא ההריגה - זהר וקסלר

לפנינו קטעים מהצגתהיחיד של זהר וקסלר, במונולוג הוא מספר את סיפור משפחתו אשר בחלקם ניספו בפוגרום בקישניב בשנת 1903
ינואר 2011

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית