Make your own free website on Tripod.com

יהדות בוכרה על רקע תרבות אוזבקיסטאן

יהדות בוכרה היא מהמפוארות, האקזוטיות והמיסתוריות, שהצמיחה אישים בתחומי הרוח, מסחר, משוררים, סופרים, אנשי מעשה ועוד. הוזמנו לביתה של שרה הייל בכפר ורדים שהקדישה אותו למורשת יהדות בוכרה
אוקטובר 2016

איתמר פרנקנטל

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית