Make your own free website on Tripod.com

אורי איילון

מקדמת האומנות, קיימת תופעת האספנות. אורי איילון ממושב עפר, אוסף רכבים עתיקים, כלי מתכת ועוד. נצפה בחלק ממוצגיו
מרץ 2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית