Make your own free website on Tripod.com

המרכז הבין-תחומי  - אוניברסיטת חיפה
שתי כתבות משנת 2004 ו-2013 י

באוניברסיטת חיפה נפתח לראשונה בארץ המרכז טיפולי נפשי לכל הגילאים.  המטפלים באים מהתחומים השונים באוניברסיטה, ומהקהילה
יולי 2004

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית