Make your own free website on Tripod.com

טובים השניים - אילנה ודורון טובים

כנערה הופיעה אילנה טובים בהתנדבות כחברה בהלהקת ה"כיס" במסגרות שונות ברחבי הארץ. כיום היא מפעילה את להקת "קולות בתנועה" אשר משלבת שירה, תנועה ומשחק תוך כדי טיפוח הילדים מבחינה מקצועית ואישית
מאי 2012

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית