Make your own free website on Tripod.com

מעשה חזייה בטלית

לספר לכם סיפור ?  י
ד"ר אלי אברהמי, שהאומנות שלו היא לספר סיפורים, יספר לנו על מעשה חזיה שובבה בטלית
2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית