Make your own free website on Tripod.com

ניצולים

כתבינו היו במפגש סיכום של פרוייקט מיוחד במינו שנעשה באמצעאות י"ש (יתומים ניצולי שואה בישראל), שהפגיש סטונדנטים מאוניברסיטת חיפה ומהטכניון עם ניצולי שואה, ובעקבותיו נוצרו מערכות של ידידות מיוחדת במינה
ספטמבר 2010

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית