Make your own free website on Tripod.com
הסולטן והדובדבן - מתוך פסטיבל מספרי סיפורים

בחודש אפריל 2009, נערך פסטיבל מספרי סיפורים בחיפה והצפון
 ביוזמתה וניהולה של ד"ר אדה אהרוני. רשמים, בכתבה שלפנינו
מאי 2009
 

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית