Make your own free website on Tripod.com

מקהלת בת-שיר

הגשמה ונתינה ללא תנאים, שאיפה למצויינות ומקצועיות תוך שמירה על ערכים חינוכיים, שהם נר לרגלי מקהלת בת שיר, המשתייכת לעירית חיפה
מאי 2010

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית