Make your own free website on Tripod.com

עובדים סוציאלים בשעת חירום

הכתבה מספרת על פועלם של עובדים סוציאלים על רקע הפגוע שהיה ברחוב מוריה בחיפה במרץ 2003

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית