Make your own free website on Tripod.com

כנס פעילים הרווחה בחיפה 2011 / 2012 / 2013

שלושת הכתבות צולמו לצורך הקרנה בערב הוקרה לפעילי הרווחה בחיפה
סרט ראשון לאירוע שהתקיים בנובמבר 2011
הסרט השני לאירוע שהתקיים בנובמבר 2012
הסרט השלישי, לכנס שהתקיים בדצמבר 2013
 

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית