Make your own free website on Tripod.com

שדולת הגימלאים חיפה

בחיפה הוקמה שדולת הגמלאים במטרה לשפר את איכות חיי הגמלאים בעיר
אוגוסט 2005
 
כתבה נוספת
 
בימי הלחימה בצפון במלחמת לבנון השניהה, התנדבו חברי שדולת הגימלאים חיפה, עזורו לשירותי הרווחה בחלוקת מזון ותרפות לתושבים המוגבלים
אוגוסט 2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית