Make your own free website on Tripod.com
דרוזי ציוני - סעיד פארס

סיפורו של סעיד פארס, דרוזי תושב הכפר ראמה, שזור בגורלה והתפתחותה של מדינת ישראל
כתבתן של יעל סמואל , נעמי בק ו-שושי רוזנבאום - יוני 2011

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית