Make your own free website on Tripod.com

רובוטיקה 2004

ב-2004 נערכה תחרות רובוטיקה בין בתי ספר בחיפה. לזכרו של המפקח הטכנולוגי, בני שרון ז"ל. הרובוטיקה היא דרך לימור חדשנית
 
כתבתם של שמאול ניסנבאום ו-נעמי בק, 2004

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית