Make your own free website on Tripod.com

הפרופ'  שונית רייטר

לפנינו כתבה המתארת בקצרה את פועלה של פרופסור שונית רייטר
לרגל קבלת פרס הוקרה מ-"קרן שלם" י
דצמבר 2011

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית