Make your own free website on Tripod.com

הורים במרכז

התכנית "הורים במרכז" שמה לה למטרה לפתח ולהפעיל תכניות מיוחדות להורים, כדי לספק להם את הידע והכלים שיעזרו להם להיות הורים טובים יותר. התכנית היא יוזמה של שותפות בוסטון חיפה

ינואר 2014

ארכיון כתבות זמן חיפה

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית