Make your own free website on Tripod.com

ריקודי עמים

מדי שנה ושנה, נערך מופע סיום של להקות הריקוד של עירית חיפה. אנו מקווים שפעילות ברוכה זו, תימשך גם בעתיד
 
2004

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית