Make your own free website on Tripod.com

אמהות ללא אמהות

 
במסגרת עצה, ארגון לעזרה עצמית, קיימות קבוצות של נשים. הן כולן אמהות היום, אבל בילדותם, חסרה להם האם
אפריל 2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית