Make your own free website on Tripod.com

מקהלות הגימלאים של עמותת מיל"ב

מיל"ב מועדוני הגימלאים בחיפה הקימה השנה שתי מקהלות בניצוחו של אפי נצר, האחת בכרמל והשנייה בקריית חיים וזו הופעת הבכורה באודיטוריום חיפה

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית