Make your own free website on Tripod.com

הפוגה
אירוח גמלאי מועצה אזורית "מרחבים" (עוטף עזה) בביקורם בחיפה

חיפה עיר של מתנדבים ! בכל השכוות ובכל הגילאים
לאחרונה היו אלו חברי מועדוני הגימלאים בחיפה, מיל"ב, שהזמינו קבוצות גימלאים מדרום הארץ להתאורר יום אחד משגרת חייהם המטוחה

יולי 2014


כתבותיה של נעמי בק

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית