Make your own free website on Tripod.com

מרכז מאארג

בכתבה מספרת על מרכז "מארג" בכפר הורדים שהוא חלק מעמותת "כוכב הצפון" שיש לה מרכזים מגוונים לבעלי צרכים מיוחדים ברחבי הגליל והגולן

מרץ 2016

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית