Make your own free website on Tripod.com
ליזה בנג'מין - היהדות בשנחאי

 
רבות סופר על הפליטים היהודים מאירופה שנמלטו לסין שם קיבלו מחסה בשנות מלחמת העולם השנייה, אך מעט מאד סופר על הקהילה היהודית הבבלית בשנחאי שעזרה לקלוט אותם
 
חברתי לצוות זמן חיפה סילביה ליף, ילידת שנחאי שחיה עד גיל 10 בהונג קונג, מספרת כאן על אמה, ליזה בנג'מין שהיתה חלק מאותה קהילה בבלית בשנחאי באותם ימים
 
כתבתה של סילביה ליף - פברואר 2009

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית