Make your own free website on Tripod.com

בית קסלר

בית קלסר - בית לחיים עבור נכים בוגרים, מופעל ומנוהל על ידי איל"ן, ומהווה מסגרת תומכת ואוהדת לשמונים הנכים המתגוררים בו
אוקטובר 2007

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית