Make your own free website on Tripod.com

בכאב רב, הלכה נעמי בק ז:ל לעולמה ב-30 לנובמבר 2017, בת 83 במותה
אתר זה, בו ריכזה את כל כתבותיה, ישאר כפי שהיה ביום הליכתה, ומעכשיו גם יהווה מן הנצחה לתרומתה, עשייתה ומורשתה בטלוויזיה הקהילתית, ובצוות זמן חיפה בפרט

אני נעמי בק, כיום גימלאית פעילה, ובין היתר מרכזת צוות התקשורת הקהילתית "זמן חיפה", בו אני משמשת גם ככתבת. עבדתי שנים רבות כעובדת סוציאלית במשרד הביטחון, ולאחר מכן שימשתי כמנכ"לית של עמותת מיל"ב (מועדוני יום לגימלאים) בחיפה  י
 
 
להלן רשימת כתבותי לצפייה
 
Noemi Back

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית