Make your own free website on Tripod.com
ברגע האחרון - השבת אוצר הטמפלרים

סיפור על אוצר של תושב מקהילת הטמפלרים בארץ שגורש על ידי הבריטים במלה"ע השנייה. האוצר הוחבא והתגלה כעבור 60 שנה והוחזר אל בעליו
דצמברר 2009

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית