Make your own free website on Tripod.com

שרים בהיכל

בעיריית חיפה קמה מקהלה של עובדי המחלקות השונות. בקליפ זה נראה אותם מופיעים במסיבת חנוכה תשע"ז בפני ראש העיר ועובדי העירייה

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית