Make your own free website on Tripod.com

החי בב בהר בכרמל

החי בר היא פינת טבע יפהפיה. השמורה עברה פעמיים שרפות אך לחורש יש יכולת השתקמות עצמית, ולבעלי החיים יצרו תנאי רוואיה מיוחדים
אפריל 2005

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית