Make your own free website on Tripod.com

בית הגר ושרה

בית הגר ושרה הוא ביתה של איבתיסם מחמיד
איבתיסם שותפה פעילה בפעילות של נשים המוכנות לגשר על פערים ולבנות שלום המבוסס על הבנה הדדית. במפגשים, נוטלות חלק פלסטיניות וישראליות בנות דתות שונות: מוסלמיות, יהודיות, דרוזיות, אחמדיות ונוצריות
2014

זמן חיפה

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית