Make your own free website on Tripod.com

דוד גוטמן - דיוקן

סיפורו האישי של הפרופ' דוד גוטמן, אשר הקריירה המקצועית שלו הושפעה מתקופת השואה, ומתנאי עלייתו ארצה, המתוארים בספריו
פברואר 2012

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית