Make your own free website on Tripod.com
מרכז גולדה - הבינלאומי להכשרה הר הכרמל

המרכז הבינלאומי להכשרה הר הכרמל ע"ש גולדה מאיר, מארח נציגים רבים מרחבי העולם הבאים ללמוד מישראל (וממשרד החוץ) בתחומים רבים. וכתוצאה, נעשת גם עבודה מצויינת של הסברת ישראל לעולם
כתבתן של סילביה ליף ו-נעמי בק , פברואר 2008

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית