Make your own free website on Tripod.com

האווירה החגיגית בגימלאידה תשע"א 

הגימלאידה ה-6 התקיימה, כמו בכל שנה, בחיפה בחודש אוקטובר 2010. הכתבה מראה את האווירה החגיגית שהיתה במקום
נובמבר 2010

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית